Bu yıl insanların doğayla kenetlenmesi temasıyla düzenlenen Çevre günü etkinliği, Almanya ve İtalya büyükelçiliğinin desteğiyle 8-9 Haziran’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

 

Sözlü Sunum Programına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Poster Sunum Programına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Etkinlik posterinin orjinal haline bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

Uluslararası Sempozyum

İnsanların Doğayla Kenetlenmesi – Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora
08-09 Haziran 2017
Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Konferans Salonu, Beşevler, Ankara, Türkiye

 

Program

 

08 Haziran 2017, Perşembe

9:00-9:30 Kayıt

9:30 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sibel Özkan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Nesrin Algan, Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı

Gökmen Argun, Birleşmiş Milletler

Margherita Gianessi, İtalya Büyükelçiliği

Özcan Bulgen, Almanya Büyükelçiliği

François Begeot, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşar

 

10:00 İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik

Prof. Dr. Nur Münevver Pınar, Moderatör

Prof. Dr. Ahmet Altındağ, Moderatör

Prof. Dr. Mustafa Sözen, Biyoçeşitlilik ve Küresel Isınma

Prof. Dr. Atila Yıldız, Likenler ve Kirlilik

Yrd. Doç. Dr. Şenol Alan, Küresel Isınmanın Alerjik Bitkiler Üzerine Etkisi

12:00 Ara

13:30 İklim Değişikliği ve Tarım

Yrd. Doç. Dr. Zühal Dilaver, Moderatör

Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Moderatör, Toprak ve Suya Sosyoekonomik Bakış

Prof. Dr. İlkay Dellal, İklim Değişikliğinin Türkiye Tarımına Ekonomik Etkisi

Dr. Luciano Pasi/Gamze Çelikyılmaz, The Impact of Climate Change on Agricultural Activities

Mehmet Ünal, İklim Değişikliği ve Tarım

 

15:00 Ara

15:15 İklim Değişikliği ve Su Kaynakları

Doç. Dr. Gökşen Çapar, Moderator, Sürdürülebilir Su Yönetimi İçin Su Ayak İzi Değerlendirmesi

Prof. Dr. Erdem Görgün, İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Su Kaynaklarına Etkileri

Yrd. Doç. Dr. İlhan Sağsen, İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Ortadoğu Bölgesine Olası Yansımaları

Dr. Kaan Tunçok, İklim Değişikliği ve Taşkın Döngüsü

Mesut Demircan, BM İklim Değişikliği Müzakerelerinde Türkiye’nin Konumu, İklim Değişikliği Projeksiyonları ve Su kaynaklarına Olası Etkileri

 

 

09 Haziran 2017, Cuma

9:30 İklim Değişikliği ve Kent

Prof. Dr. Ruşen Keleş, Moderatör

Doç. Dr. Onur Çalışkan, Şehir İçi Yeşil Alanlar ve İnsanların Doğayla Kenetlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Erkan Yılmaz, İklim Değişikliği ve Şehir İklimi

Alexander Haack, Energy Efficiency of Public Buildings

 

11:00 Ara

11:15 Türkiye’de Doğa Korumanın Hukuksal Boyutu ve Politikaları

Prof. Dr. Nesrin Algan, Moderatör, Deniz Koruma Alanlarının Hukuksal Boyutu

Yücel Çağlar, Ormanlarımızın Korunmasında Hukuksal Olanaklar ve Kısıtlar

Yıldıray Lise, Türkiye’de Alan Korumak Mümkün mü?

Dr. Feza Sencer Çörtoğlu, AB’de Doğa Koruma Politikaları

Türkiye’de Doğa Koruma

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Moderatör, HES’ler

Duygu Yıldız Karakoç, Türkiye’de Sulak Alanlar

Mustafa Çetin, Arazi Tahribatının Dengelenmesinde Ankara Sonrası Ordos Öncesi

Aygül Akkuş, Doğa Koruma Bakımından Tarım Toprakları, Ölmez Ağacı: Zeytin

13:00 Ara

 

 

13:45 İklim Değişikliği ve Turizm

Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Moderatör, İklim Değişikliği ve Turizm İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan, Türkiye’de Konaklama Tesislerinin İklim Değişikliğine Yanıtları: Ekoetiket ve Yenilenebilir Enerji

Doç. Dr. Gül Güneş, İklim Değişikliği Bağlamında Sorumlu Seyahat ve Turizm

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Okuyucu, İklim Değişikliği ve Turizm İlişkisinin Türkiye’deki Konaklama Sektörü ile İkinci Konutlar Üzerinden Okunması

15:15 Ara

15:30 Doğayla Kenetlenme: Genel Değerlendirme

Prof. Dr. Ali Demirsoy