Türkiyede ilk defa üniversitelerde kurumsal tabanlı oluşturulmuş bir Çevre Araştırma Geliştirme ve Destek Biriminin oluşturulması, dünyadaki gelişimin yakın takipcisi üniversitemizin seçkin akademik personelinin ve öğrencilerin görüşlerini alarak paylaşımcı, çağdaş bir çevre yönetimi alt yapısı oluşturmak.

              Yasal çerçevede üniversitemizin üzerine düşen görevleri yapabilmesi için başta, ‘’Entegre Atık Yönetimi’’ ile atığın üretildiği başlangıç noktasından itibaren atığın takibi yapılarak çevre ile dost bir şekilde uzaklaştırılmasına kadar olan süreçleri üniversitemiz geneline yaymak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla entegre atık yönetimini uygulamak, Atık yönetimi konusunda uluslararası örnek çalışmaları baz alarak bilgi birikimi sağlamak ve bu konuda bilincin oluşturulmasına yönelik tanıtım broşürleri, posterler ve bilgilendirme toplantıları yapmak, yeşillendirme, çevre dostu binalar, enerji tasarrufu gibi tüm çevre dostu faaliyetleri usulüne uygun şekilde yapılandırmak.