Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 vizyonuna uyumlu olacak şekilde temel yaşam alanlarımız olan şehirlerin ülkemizin gelişimi doğrultusunda küresel rekabete hazır olan yerler haline getirilmesi sürecine katkı sağlamak hem bilimsel çalışmalar kapsamında öğretim, hem de biliçlendirme çalışmaları ile eğitim açısından üniversitelerin görevleri arasındadır. Ankara Üniversitesi ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olarak bu görevi üstlenmeli ve ‘’Çevre Dostu Üniversite’’ prensibi ile üniversiteler arasında örnek ve öncü olmalıdır. Bu amaçla; Ankara Üniversitesi bünyesinde araştırma-geliştirme faaliyetleri, eğitim-öğretim uygulamaları ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan ve özellikle tehlikeli atık kapsamında yer alan maddelerin çevre ile dost bir şekilde sürdürülebilir bertarafının sağlanabilmesinde üniversitemize yakışır örnek bir çalışma yapmak ve bu bağlamda üniversiteler genelinde öncü olmak çevre planlama ve geliştirme biriminin başlıca hedefleri arasındadır. ‘’Yeşil Kampüs’’ sloganı ile oluşturulacak olan yeşillendirme, çevre temizliği ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturma, karbon atıklarının, karbondiaoksit emisyonunun azaltılması, enerji tasarrufu gibi aşağıda maddeler halinde verilen faaliyetler geliştirilerek ve oluşturulacak yönetmelikler ile sürdürülebilirlikleri sağlanmaya çalışılarak hayata geçirilecektir.